Hâşâ yüz bin defa haşa !

Kuran da kar yağışı neden mevcut değil..

İlk başta KURÂN I KERİMDE karın yağışının aktarılmaması veya sadece arap yarım adasındaki olayların güncel olarak geçmesi Kuran’ın eksikliğini değil belki indiği toplumun o zaman ki teşbihat ile anlama kapasitesine hitap etmektedir.

Zira yağmuru bile zor gören bir topluma kardan örnek verilmez ki Müfessirlerimizin tesbitleri ile Kar yağışının Kuranda mevcut oluşunu aktarmaktadır.Değil arap yarım adasını dünyanın dışındaki gezegenlerin akışı hakkında görüşlerini beyan eden Kurana atılan bir iftira olur.

Kendini bir çok hakikat ile ifşa etmiş Kur’anda bir konu veya bilinen birşey’in geçmemesi Kur’anın eksikliği değildir. Kur’anda niçin Karpuz, sürüngenler veya hortumlar veya girdaplar geçmiyor sorusuda buna benzer bir sorudur. Su bütün türleri ile birlikte kendini kanıtlamaktadır.

Zira Kuranda 4 mevsimden bahsedilmekte ve bir çok kavmi dondurucu soğuklar ile helak edildiği soğuğun katı halinin de kar olduğu ayetler ile sabittir.

 

_______________________________________________________________________________________________________________

Bazı Deliller

“Baksana, Allah bulutları sevk ediyor, sonra onları bir araya getirip üst üste yığıyor. İşte görüyorsun ki bunların arasından yağmur çıkıyor. Allah, gökteki dağlar büyüklüğündeki bulutlardan dolu indirir de onunla dilediğini vurur, dilediğini de ondan korur. Bu bulutların şimşeğinin parıltısı neredeyse gözleri alır!” (Nur, 24/43)

Orada koltuklara dayanırlar. Ne (yakıcı) güneş ne de dondurucu soğuk görürler. İnsan 13

“Benim (kıyamet günündeki) havuzum, kardan saha beyaz, baldan daha tatlıdır.” (Buhari, Menakıb, 23; Müslim, Taharet,26; Tirmizi, Tefsir, 108; İbn Mace, Zuhd, 39; Darimi, Rikak, 113)

Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) namazda iftitah tekbirini aldığı vakit, okumadan önce biraz sukut ederdi. Ben:
−Ya Rasulallah, babam ve annem sana feda olsun tekbirle kıraat arasındaki sukutunu görüyor musun orada ne diyorsun, dedim. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

“Ey Allah’ım, doğu ve batı arasını uzaklaştırdığın gibi, benim ile günahlarımın arasını uzaklaştır. Ey Allah’ım, beyaz elbisenin kirden arındırıldığı gibi, beni kirden arındır. Ey Allah’ım, günahlarımı kar, su ve dolu ile yıka.” diyorum dedi.
Müslim: 598/147, Buhari: 757, Ebu Avane: 1/9899, Ebu Davud: 781, Darimi: 1/283, İbni Mace: 805, İbni Hibban: 1775, Beyhaki: 2/195, Begavi: 574

Şüphesiz, göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ile gündüzün ard arda gelişinde, insanlara yararlı şeyler ile denizde yüzen gemilerde, Allah’ın yağdırdığı ve kendisiyle yeryüzünü ölümünden sonra dirilttiği suda, her canlıyı orada üretip-yaymasında, rüzgarları estirmesinde, gökle yer arasında boyun eğdirilmiş bulutları evirip çevirmesinde düşünen bir topluluk için gerçekten ayetler vardır.

Bakara 164

Bundan dolayı, biz de, onlara, dünya hayatında, rezillik, rüsvaylık cezasını tattırmak için, helâk edilecekleri o uğursuz günlerde, dondurucu bir rüzgâr estirdik. Elbette âhiret, ebedî yurt azâbı daha rüsvay edicidir. Onlara yardım da edilmeyecek. Fussilet 16

Ayrıca günümüzde bir çok vesveseyi def eden Risale-i Nur’da Ayetül kubra ve İşarül İcaz Risalelerinde Meen Faydalı su denilmesinin tüm bulutlardan inen suları kapsadığını anlatmaktadır.

Kısaca bir mantık hatasından bahsedip olayı ve konuyu bitirmek istiyorum.

biz 2×2=4 olduğunu kanıtlarsak 2×2 = 5’nin, 2×2  = 6’nın 2×2 =9’un yanlış olduğunu ıspatlamaya gerek yoktur ki bir çok hakikatlerle beraber Kur’an öbür eserlerin bozulmuş ve tahrif edilmiş olduğunu bildirip, inanmak isteyenlere mükemmel deliller ile hitap edip kalpleri çeviriyor. Bilimi kalkan yaparak Kur’andaki çelişkili veya eksik gördükleri kısımları siper yapanların tuzaklarına düşmemek duası ile.

Bir sonraki konuda görüşmek dileğiyle selamet ile kalın.