Eğer inancınız yoksa veya şüpheleriniz var ise bu konuyu okumayı baştan bırakın. Bildiğiniz üzere bu iman ettikten sonra anlaşılması gereken bir konudur.


Tenkit için bile okumayın çünkü başıboş bırakılmayacak cevabı sağlam deliller ile verilecektir.

                                                                                                 Noel Nedir ?

Noel her yıl 25 Aralıkta kutlanan Hz.İsa’nın doğumu hasebiyle olan hristiyanların oluşturduğu bayramdır.

Peygamberlerin doğumu bir bayram olabilir mi ?

Biz her Peygambere önem vermekte ve doğrulanmış olarak Kur’anı kerimde adı geçen veya hadis-i sahihlerde bildirilen Peygamberleri ve onların amaçlarını mukaddes ve üstün tutmaktayız.
Peygamberlerin doğduğu günlerde insanlığın kurtuluşuna vesile açınıldığı için Helal dairede veya ubudiyet noktasında bazı fiiller gerçekleştirilebilir. Bu yapılması farz olmayan ama yapılsada hasenesi Allah katında olacak bir fiildir.

Amaç İsa Aleyhisselam’ın Gelişini Kutlamak mı ?

Hz.İsa’yı yüceltip ona Uluhiyet sıfatı verenlerin yaptığı fiilleri gerçekleştirmek, onların adetleri ile adetlenmek, gecenin geç saatlerine kadar ayakta kalmak kendi bilinci ile değildir belki tamamen batının ürünü olan bu skolastik akımın fiillerini gerçekleştirmektir.

Noel’den Ayrı Olarak Yeni Yılın Gelişini Kutlamak Ne Kadar Doğrudur ?

Denilse ki Yeni yıla girerken artık hayatımızı tanzim edeceğiz, seneyi devriyeyi kutlayacağız amenna, bu zaten kendimizin düzensiz giden hayatına zaman zaman koyduğumuz ve gerçekleştirmeye çalıştığımız sosyal bir sorumluk ve kişisel gelişim aktivitesidir, yılbaşıda bunun için mükkemmel bir olanak olabilir.

Lakin Akıllı ve fetanetli bir müslüman yeni yıl girdiği için eğlence ile hemhal olmaz, belki ömrü hayatından bir sene daha gittiği ve kendisine verilen değerin karşılığını verememenin verdiği bir burkluk ile veya orantılı şekilde iman ile ulaşabildiği bir yılın daha mutluluğuna ve sevincine itimad ederek kardeşlerinin kendi ile aynı mutluluğu yaşayamadığının sıkıntısı ile hallenir.

Ama  ?

Müslümanlığı belirsiz olan, kendini bir yolda görmeyerek belirtilen yolda gitmeden nefsini ilah ederek heveskârhane Allahtan umut bekleyen kimse herşeyi dünyevi makasıd ve menfaat ciheti ile düşünen bir kimsi nefsi ve şehevi duyguları ön planda olduğu için yapacağımız hiç bir açıklama onu tatmin etmeyecek, hep nefsine çıkar yol arayacak veya inkara kadar girecektir.

 Sonuç Olarak

 Yukarıdaki cümlelerden de anlaşılacağı şekilde : Yıl başı kutlanabilir ama bunun sınırı helal daire içerisinde, seneyi -taktim ve -tazim gibi amaçlar olabilir.
Geçmiş seneyi değerlendirebilir, Fiili ihtiyaç olan maddi durumunu hesaplar, daha güzel bir sene geçirebilmek için Cenab-ı Hakka dua eder, Yeni bir yıla ulaşmanın mutluluğunuda Ailesi ile yaşayabilir.
Ama yeni yılın bir mutluluk sebebi olduğu düşüncesine şahsımca katılmıyorum.

  • Bazı Hocaların Noel ile Yılbaşını karıştırmalarının hataları İslam’a yükleniyor…

Noel ile Yılbaşı arasındaki farkı bildiğinizi biliyoruz, en azından sırf müslümanlar sizi bu konuda ikaz edince araştırıp Noel’in 25 aralıkta kutlandığını öğrenip müslümanlara karşı bunu bir delil olarak kullandığınızı da biliyoruz 😉
Bazı hocaların sırf içinde şüphe olduğu için tümü ile tenkit ettiği bu olayları görmek bizi üzüyor, ama onların niyetlerinin iyi olduğunu bilerek bu hatalarından dolayı üzülüyor ve o konuda onları görmemezlikten gelmenizi rica ediyoruz.

 

Şimdi Neden Onlara Benzemenin Caiz  Olmadığını Anlatan içinde olumsuz yönlendirme olan Rivayetlere bir bakalım, çok fazla rivayet eklemeye ihtiyaç duymadım bunlar inananlara kafîdir.

“Kim herhangi bir gruba benzer ise o da onlardandır.” (Ebu Davûd, Libas 4)

Peygamber Efendimiz (asm) buyurdu ki: “Müşriklere (her hâl ve hareketinizle) muhalefet ediniz ve benzemeyiniz. (Buhari 12/1955)

Onların dinine uymadıkça ne Yahudiler ne de Hristiyanlar(nasraniler) senden razı olurlar.(Bakara-120)

Buna binaen eğer içerisinde küfri bir hareket veya bir günahi fiil dahi olmasa bu hareketi başlatanın veya bu akımı başlatanın Dinleri Tahrif eden fitneciler olduğunu göz önüne alırsak onlara benzememek konusunda en çok Uyarıyı Veren Şefkat Abidesi “Hz.Muhammed Aleyhisselatü vesselam”‘ın sözlerini görmezden gelip ey Allah-ü Teala’nın Peygamberi biz sadece yeni bir seneye girdik onun için eğleniyorduk mu diyeceğiz ?
Aklımızı başımıza alalım Fitnelerden sakınalım, dosdoğru yola yürüyelim, verilen bu vücûd ve ruh kıymetinin kadrini bilip insanca muamele olunup öylece kıymet kazanalım.

Dediğimiz gibi eğer imandan bir katre dahi varsa bu tavsiyeler yüreğinize ve kalbinize işler.
“Sen öğüt vermeye devam et, çünkü vaaz ve nasihatler iman eden kimselerin kalplerini etkiler” Zariyat 55

Son cümlelerimi yazarken şuna dikkat etmek istiyorum : Noel veya Yılbaşı fiildir, asıl düzeltilmesi bunların kutlanması değil, bunların neden önemsenilmemesi gerektiğini anlayabilecek zihinlere ve kalplere sahip olunulmasıdır, kısaca temelin sağlam atılmasıdır.

Nice Güzel Hayırlı Bereketli Senelere. Selam ve dua ile