Ağızlara pelesenk olmuş deyimleri çok sıklıkla yanlış kullanıldığını biliyor musunuz? Kendinizi test etmek ister misiniz? İşte bazı örnekler.

Güzele bakmak sevaptır değil, Güzel bakmak sevaptır biçimindedir.

Azimle sıçan duvarı deler değil, Azimli sıçan duvarı deler şeklindedir. Bahsedilen sıçan bildiğiniz gibi faredir.

10 kişiden 9’unun yanlış bildiği bir örnek daha; Göz var nizam var değil, doğrusu Göz var izan var demektir. İzan; anlayış, anlama yeteniğidir. Nizam ise düzen ve kural demektir.

Belki sizin de kesinlikle yanlış bildiğiniz bir örnek daha geliyor. Eşek hoşaftan ne anlar değil, Eşek hoş laftan ne anlar doğrusudur.

Aptala malum olurmuş değil, Abdala malum olurmuş biçimindedir. Abdal derviş demektir. Bazıları kasıtlı olarak Aptal kullanmaktadır ama doğrusu dediğimiz gibi, Abdal.

Kısa kes Aydın havası olsun değildir, Kısa kes aydın abası olsun doğrusudur. Aba nedir dediğinizi duyar gibiyim. Aba; bir giyisidir ve Aydın efelerinin giydiği pantalon, bugünün değimi ile kapridir.

Saatler olsun değil, Sıhhatler olsun doğrusudur. Sağlık olsun anlamında kullanılır. Saatler olsunu anlamaya çalışan bir nesil büyüdü bu yüzyılda.

Aynı saatler olsun gibi hiç anlam verilemeyen bir diğer deyim ise Su uyur düşman uyumaz‘dır. Doğrusu Sü uyur düşman uyumaz‘dır. Sü; asker demektir.

Bu lafı söyleyerek kim bilir kaç defa kendimizden ufaklara uzatmıştık su bardağını. Su küçüğün söz büyün değildir, Sus küçüğün söz büyüğün doğrusudur.

Son olarak bir örnek daha. Sıfırı tüketmek değil, Zafiri tüketmek doğrusudur. Zafir; soluk, nefes demektir.