Darwin’in Evrim Teorisi’ni dikkatli olarak incelediğimiz vakit neler çıkıyor.

İlk başta Evrim Teorisinin kısa tanımına bakalım:

Evrim ; en basit anlamıyla, zaman boyutuna bağlı değişim demektir. Biyolojide evrim ise, canlı türlerinin, nesilden nesile değişime uğrayarak; ilk durumundan farklı aşama ve özellikler kazanmasıdır. Teknik bir ifadeyle, biyolojik evrim, bir canlı topluluğunun genetik bileşenlerinin, zamanla değişime uğramasıdır.

Evrim teorisindeki evrim tanımı ise, yukarıdaki tanımdan önemli ölçüde farklıdır. Teoride, değişim kavramı altında savunulan şudur: Bütün canlılar, çok uzak bir geçmişte yaşamış, tek bir ortak atanın, tesadüfi değişim süreci geçirmiş nesilleridir. Darwinist teoriyi oluşturan iki bileşen; mutasyonlar ve doğanın etken olduğu seçilimdir. Başka bir deyişle, evrim teorisinin en temel iki mekanizması, mutasyon ve doğal seçilimdir.

İlk başta insan aklına mantıklı gelen taraflarını size aktarmaya çalışacağım :

Moleküler biyolojinin ince noktalarına indiğimiz zaman anlaşılıyor ki her hücre birbirine yakın olarak farklılıklar göstermekte.

Hücrelerin temelinin aynı olduğunu, zamanla yoğrularak birbirlerinin seleksiyon yolu ile farklı özellikler kazanıp gelecek nesillere bunun aktarılması ilk başta akla mantıklı gelmekte.
(Kaynak The Genesis Book)

Evrim’in sorgulanması

Darwin’in de kaynaklarında cevabını bulamadığımız kompleks soru şudur ki:
“Bütün bu yaşam serüvenini 2 hücre ile oluştu ise, bu hücrelerin oluşmasına olanak nasıl sağlandı, bunları oluşuma iten neydi, bunları oluşturan ortam neydi .”

Neyse ayrıntılara takılmadan Ana fikre geçelim.

Canlıların birbirine benzer yapıları, binlerce canlının farklı türlerinin olması
İlk başta bize Evrim teorisinin belki inanılabilineceğini gösteriyor.
Ama malesef Darwin’in zamanında olmayan yeni üretilen dünyayı keşif araçları ile milyonlarca yıl önce yaşayan fosillerin türünün şimdiki canlılar ile aynı olması Darwin’in bu basit teorisini çökertiyor.

Evrim’e Sorular

Canlıların Adaptasyona uğrayıp bulunduğu ortama göre uyum sağlayarak zamanla bunu türlerine aktarıp böylece yeni nesillerin oluşması Yani Doğal seleksiyonun gerçekleşmesi Evrenin sahipsiz olduğunu kanıtlar mı?

Bilhassa Sıcak bölgede yaşayan bir insanın soğuk bir bölgeye yerleşince orada geçirdiği adaptasyon- ortama adapte olması Yaratanın İnsanoğlunu ve Hayvanat-ı yaşamın farklı safhalarında uyum sağlayabilmesi için verdiği bir özelliktir.

Sizce İnsanoğlu Dünya tarihine dair yeni bir canlı olmasına rağmen İnsanoğlunda belirli hastalıklar dışında çok ilginç ve devamlı olan kalıtsal bir evrime rastlanılmış mıdır ? Bunların cevabını size bırakıyorum.

Herşeyi Bir anda yaratabilecek bir Yaratan Herşeyi evirerek yaratamaz mı? Kainatta bir evrimin olması bir yaratanın olmadığına mı delalettir ?

Allah Neden Kendine Düşman Çıkanlara İzin Veriyor ?

Yüce Allah Darwin gibi (12 Şubat 1809 – 19 Nisan 1882)
200 sene önce gelen ve böylesine tartışmalara sebeb olan ve içinde doğru yönler olan bir teorinin Kendi dinine aykırı olarak kullanılmasına neden izin vermiştir.

Benim ilmime ve anlaşıma göredir ki : Yeni bir teori var olan bir teorinin veya var olan bir dinin sorgulanmasına sebebiyet verir böylece yeni açıklamalar ve çözülmeye ait sırlar tekrar elden geçirilecektir ve böylece Allah’ü teala yaratıp bu zamana kadar gizlediği ilimleri başka vesileler ile kullarına açıp gösterecektir.

Çünkü eski zamandaki tatminiyet seviyesi ve sorgulayıcılık şimdi ile aynı değildir, meteryaller ve kullanılan terimler, değişkenler farklıdır.

Bir müslüman olarak iddiam şudur ki Bunun doğruluğu insanın gönlüne göredir. İnanmak istemeyen veya Taassup ile teorisine bağlı olan bir kimseye bunu aktaramazsınız.

Görmek istemeyen göze, ışık neylesin Hz.Ali’nin yaptığı bu tespit çok akla şayan ve düşünmeye iten bir sözdür.

Rabbim bizleri ve neslimizi Şu düzensizlik içinde düzen kurulamayacağını ve düzensizlik içinde düşünecek bir beyin varsa onun düşünmesini tasarlayan bir yaratan olacağını gönlümüze bildirsin.

Sorularınız olursa yorum olarak yazın cevabını en kısa zamanda vermeye çalışacağım.