INFORMATION

Kader bir çok kimsenin nasıl olsa yazımız yazılmış değişmez diyerek geçiştirdiği yanlış bir terimdir.

İslam’a göre kader nedir  : Ezelden(geçmişten) ebede(sonsuz geleceğe) kadar hayır ve şer (iyi ve kötü) meydana gelecek bütün hadiselerin (olayların) Allah katında bilinmesidir.

Yani DOĞRU BİLİNMESİ GEREKEN Kader şudur ki İnsanoğlunun yaşamına ve akıbetine kendisinin müdahale edebilmesidir.

Kaderdeki Allah’ın rolu kullarının ebedi ve ezeli herşeyini bilmek ve Yaratan olarak kullarına vaad ettiği fiillerin karşılığını vermektir. Zira eğer bilinme dışında bir müdahale olsaydı inançsız insanların iddia ettikleri gibi “bizim ne gibi bir suçumuz var ki” diyebilme hakkımız olurdu.

Allah-ü Teala bu anlayışı yıkmak için

  • Biz herkesin Kaderini kendi yaşayışına bağlı kıldık (İsra 13)

ayetini indirmiştir.

Yani bu benim kaderimmiş, benim yazım böyle imiş gibi söz etmek çok yanlıştır zira kimileri Allah zaten ona bunu vermek istemiş, benim kaderim böyleymiş  gibi sözler söyleyenlere sormak gerekir ki Acaba o kul seçilmek için ne yapmış ?  veya o kul hangi ameli karşısında veya hangi niyeti karşısında seçilmiş ?

Kader’e iman etmek doğrudur lakin Kaderimiz böyleymiş diyerek seçeneklerimizi sınırlayıp, beyinlerimizi durdurmak çok yanlış bir davranıştır, islamende tasvip edilmeyen bir yaşayış stilidir.

Bu konuyu fazla uzatmak farklı soru işaretlerine sebebiyet verecektir kısa bir özet geçerek anlatıp bu makaleye veda etmek istiyorum.

“Bizi doğuran anne ve baba, doğduğumuz mekan ve aklımızı kâr ve zarar seçimleri ile kullanabileceğimiz zaman haricinde süregelen ve devam eden yaşamımızdaki seçimlerimiz bizim kaderimiz dediğimiz kısımdadır, zira denilse ki anne ve babanın bize müdahalesi gelecekte yapacağımız bir çok davranış ve düşünce yapımızı değiştiriyor,  o zaman deriz ki insanoğlu yapabileceği ile mükellefdir eğer anne ve babanın müdahalesi ona bir iyilik yolu göstermemiş ise kötü olarak en iyi yaptığı hareket onun için Allah’ın adil sıfatına göre”iyi” olarak yorumlandırılacaktır. kötü ve iyilik tek değlidir bunların kademeleri vardır.
(İsra 15 / şuara 208) Ayetlerinin ana fikri, kelam ve kader uzmanlarının kullandığı ayetlerin ortak ve temel anlamı şudur “Biz  uyarıcılar ve uyaranlar göndermeden azab etmedik, göndermediğimizede azab edici değiliz”  buna göre bir uyarıcı beyinde kötü yer almış birşeyin yerini değiştirmeye etkili olabilir. Uyarıcı gelse bile seçim yapmak iradesine sahip olamayan kimseye azap edilmeyeceğini birçok ayette ve kutsi hadislerinde bildirmektedir. Biz bir işe giriştiğimiz zaman Allah bunu bilir, ama Allah’ın bunu bilmesi bizim o işe erişmemize engel değildir. ”

Rabbim yaşayışımızı ve ölümümüzü hakkımızda hayırlı eylesin, bizleri hakikati görüp, hakikati seçen kullarından eylesin.